Giới Thiệu Loạt Bài Học Cơ-lô-se

Học từng câu/đoạn theo sách Cơ-lô-se

Mời Các Bạn Đến Học Chung

Chúa Nhật vừa qua, lớp Trường Chúa Nhật chúng tôi vừa khởi sự vào sách Cơ-lô-se . Vì thường hay viết một bài tóm lược ý của mỗi giờ học để chia xẻ với các bạn trong lớp, tôi nghĩ tại sao mình không bỏ vào trong trang mạng này luôn? Loạt bài Cơ-lô-se này sẽ tiếp tục trong thời gian tới, vì thế sau mỗi lớp Trường Chúa Nhật sẽ có một bài được thêm vào. Tôi hy vọng các bạn thấy chúng bổ ích cho đời sống tâm linh.

Sách Cơ-lô-se

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , , , and