Giới Thiệu Loạt Bài Học Rô-ma

Học từng câu/đoạn theo sách Rô-ma

Mời Các Bạn Đến Học Chung

Đây là lần thứ hai loạt bài này được viết cho sách Rô-ma khi lớp Trường Chúa Nhật chúng tôi bắt đầu học qua từng câu. Điểm khác biệt là bây giờ chúng tôi nắm vững kiến thức về Giao Ước Mới và có sự hiểu biết đặt trên nền tảng vững vàng bởi nhiều chân lý không dời đổi trong Kinh thánh. Tôi cầu mong những điều chia xẻ trong loạt bài này giúp bạn có một mối liên hệ tràn ngập niềm vui với Đấng Christ và một lời chứng thực sự phản ảnh đời sống tâm linh dư dật của bạn.

Sách Rô-ma

Nghi Nguyen

- Scripture quoted by permission. All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the NET Bible® copyright ©1996-2006 by Biblical Studies Press, L.L.C. All rights reserved.

Disclaimer: This is my own opinion on the topic, which does not necessarily reflect the church's theology, or beliefs of the individuals in it — Nghi Nguyen

Filed under: , , , and