Random Images

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2014 CALENDAR

FEB 21 Youth Fellowship
  22 Eagles Fellowship
MAR 7 Youth Fellowship
  8 DST—Spring Forward
  15 Eagles Fellowship
  9 GSMDM Visit
  22-23 Bồi linh - Mục Sư Thỉ
  29 Fellowship at Mr&Mrs Thiết
APR 18 Đêm Thng Khó—Good Friday
  19 Eagles Fellowship
  20 Lễ Phục Sinh—Easter Sunday
  26 PrayerMtg—Ông Bà D.P.Minh
MAY 10 PrayerMtg—Bà Lưu T. Minh
  11 Mother's Day
  25 Pastor Robert Boston
JUN 5-8 VAY Summer Camp
  13-14 Vacation Bible School
  15 Father's Day
  29 Pastor Bob - Hội Đồng GH
JUL 26 PrayerMtg—Ô.Bà D.P.Minh
AUG 24 Pastor Robert Boston
SEP 5 Youth Fellowship
  6 Young Couple Fellowship
  7 Picnic @ Coyote Point
  13 PrayerMtg—Ô.Bà Huyên
  26 Bồi Linh Nam Giới & Phụ Nữ
OCT 11 PrayerMtg—Ông Bà Út
  25 Married with Children
  31 Mid-Autumn Harvest Festival
NOV 2 Fall back time
  8 Nhóm nhà ÔB Lê H. Nhơn
  14 Youth Fellowship
  23 Thanksgiving
DEC 20 Christmas
6 Nhóm nhà Ô.B. Thiết

SUNDAY SCHEDULE & CONTACT

Sunday Schedule

11 -12 PM: Trường Ch.Nhật - Sunday School.
12 -1:30 PM: Thờ Phượng - Worship.
1:30-2:30 PM: Thông Công - Fellowship
 
Address and Contact Information
1332 Vermont Street
San Francisco, CA 94110
Tel. 650-892-5270
Pastor: Rev. Andrew Ông
Tel. 650-892-5270
ongme1@yahoo.com

 

WEEKLY ACTIVITIES

Tuesday: College & Career Fellowship
Wednesday: Prayer Meeting
Friday: Youth Fellowship
Saturday: Church Renovation

Login Form

MISSION STATEMENT

Logo color trnsprnt

ABOUT HTTLVN-SF

Church front view

Lễ Từ Mẫu - 2007 (video)

CD Dept Picnic 2007 (video)