Mừng Chúa Giáng Sinh - 2010

Christmas 2010 Invitation

Random Images

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

2015 CALENDAR

JAN 18 M.S. vắng mặt(retreat)
  24 Họp Eagles
  25 Hội Đồng Thường Niên
  31 Nhóm tư thất OB MS Hiền
FEB 15 Tết
  28 Eagles Meeting
MAR 1 Lễ Báp-têm
APR 3 Đêm Thương Khó—Good Friday
  5 Lễ Phục Sinh
MAY 10 Mother's Day
  24 Mục Sư vắng mặt (vacation)
JUN 21 Father's Day
JUL 3-7 Hội Đồng Giáo Hạt
AUG 23 Mục Sư vắng mặt (anniversary)
SEP 13 Church picnic
OCT 31 Mid-Autumn Harvest Festival
NOV 22 Lễ Tạ Ơn
DEC 6 Bầu cử Ban Chấp Hành
  19 Lễ Giáng Sinh
  27 Mục-sư vắng mặt (đoàn tụ gia đình)

SUNDAY SCHEDULE & CONTACT

Sunday Schedule

11 -12 PM: Trường Ch.Nhật - Sunday School.
12 -1:30 PM: Thờ Phượng - Worship.
1:30-2:30 PM: Thông Công - Fellowship
 
Address and Contact Information
1332 Vermont Street
San Francisco, CA 94110
Tel. 650-892-5270
Pastor: Rev. Andrew Ông
Tel. 650-892-5270
ongme1@yahoo.com

 

WEEKLY ACTIVITIES

Tuesday: College & Career Fellowship
Wednesday: Prayer Meeting
Friday: Youth Fellowship
Saturday: Church Renovation

MISSION STATEMENT

Logo color trnsprnt

ABOUT HTTLVN-SF

Church front view